ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยนายเอกวัฒน์ สารจุม , นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และหัวหน้า 4 ฝ่ายงานโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเ
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 นางกุหลาบ  แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยนายเอกวัฒน์  สารจุม , นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และหัวหน้า 4 ฝ่ายงานโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับแนวปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดตามมาตรการของ สพป.ตาก เขต 2 และการจัดเตรียมมาตรการภายในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย การคัดกรอง การแบ่งโซน การมารับ-มาส่งนักเรียน การปรับเวลาในกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความแออัด 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:41   อ่าน 13 ครั้ง