ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเร (อ่าน 6) 09 พ.ย. 60
วันที่ 8 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยครูวิชาการประจำช่วงชั้น ป 1-2 , ป 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 8) 08 พ.ย. 60
วันที่ 3 พ.ย.2560 นักเรียนและคุณครู ร่วมกันจัดทำกระทงใบตองสวยงามเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการขอขมาพระ (อ่าน 13) 03 พ.ย. 60
วันที่ 26 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการแม่สอด (อ่าน 24) 27 ต.ค. 60
วันที่ 23 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 11) 27 ต.ค. 60
คณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่สอด ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห (อ่าน 14) 16 ต.ค. 60
ทำดี..ถวายนายหลวง รัชกาลที่ 9 คณะครูโรงเรียนแม่สอด และนักเรียนร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพิ (อ่าน 14) 16 ต.ค. 60
วันที่ 12 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูเตรียมผลงานนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์ของ (อ่าน 19) 16 ต.ค. 60
วันที่ 23 -25 ก.ย. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนร (อ่าน 29) 23 ก.ย. 60
วันที่ 20 ก.ย.2560 ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (กิจกรรม (อ่าน 37) 23 ก.ย. 60
วันที่ 18 ก.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแ (อ่าน 19) 23 ก.ย. 60
วันที่ 13-14 ก.ย. 2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีคณะครู ผู้บร (อ่าน 27) 13 ก.ย. 60
วันที่ 11 ก.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนั (อ่าน 36) 11 ก.ย. 60
วันที่ 7 ก.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ร่วมงานมุทิตาจิต วันเกษียณ อายุ ข้าราชการ ของ สพป.ตาก เขต 2 ณ โรง (อ่าน 28) 10 ก.ย. 60
วันที่ 9 ก.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดสอบครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้างวิทย (อ่าน 26) 10 ก.ย. 60
วันที่ 31 ส.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโป (อ่าน 29) 31 ส.ค. 60
วันที่ 8 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอด นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวั (อ่าน 25) 15 ส.ค. 60
วันที่ 10 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนเขตพื้นที่ (อ่าน 44) 15 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค. 2560 ฝ่ายวิชาการระดับชั้น ปฐมวัย โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อ (อ่าน 138) 10 ส.ค. 60
วันที่ 10-11 ส.ค. 2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูสู่ชุม (อ่าน 54) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้ (อ่าน 35) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย เพื่อเรียนรู้จักภาษาไทยมาขึ้น กิจกรรมมีจัด (อ่าน 51) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเรียนรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน (อ่าน 37) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส (อ่าน 32) 10 ส.ค. 60
วันที่ 5-6 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (อ่าน 32) 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค. 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทำสัญญาซื้อขายอสั (อ่าน 34) 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และตัวตัวแทนน (อ่าน 49) 05 ส.ค. 60
วันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค.2560เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนร (อ่าน 28) 05 ส.ค. 60
วันที่ 3 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป (อ่าน 31) 05 ส.ค. 60
วันที่ 1 ส.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส (อ่าน 28) 05 ส.ค. 60
ลูกเสือโรงเรียนแม่สอดร่วมถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 35) 31 ก.ค. 60
วันที่ 29 ก.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่ยนนโยบายสู่การปฏ (อ่าน 40) 31 ก.ค. 60
วันที่ 19 ก.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นคณะกรรมการออกประเมินสถานศึกษาพอเพี (อ่าน 41) 19 ก.ค. 60
วันที่ 17 ก.ค. 2560 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพท.ตาก เขต2 พร้อมด้วย นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโร (อ่าน 44) 17 ก.ค. 60
วันที่ 16 ก.ค. 2560 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ. สพป.ตาก เขต.2 เป็นประธาน สนามสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อ (อ่าน 47) 17 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นคณะกรรมการออกประเมินสถานศึกษาพอเพี (อ่าน 65) 14 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค.2560 เวลา 13.00 น. คณะพระธรรมฑูต วัดโพธิคุณ ได้ให้การอบรมศีลธรรมในโรงเรียนให้แก่นักเรี (อ่าน 32) 14 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวต้อนรับ-ทักทายคณะครู ผู้เข้าอบรมก (อ่าน 31) 14 ก.ค. 60
วันที่ 13 ก.ค.2560 นางวารี คำปาสังข์ หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนครู เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (อ่าน 43) 14 ก.ค. 60
วันที่ 11 ก.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวย (อ่าน 45) 12 ก.ค. 60