ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พ (อ่าน 11) 17 ก.ค. 61
วันที่ 16 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยทีมวิทยากรให้ความรู้การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ฟัน (อ่าน 9) 17 ก.ค. 61
วันที่ 15 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด เป็นประธานในพิธีการเปิดโครง (อ่าน 9) 17 ก.ค. 61
วันที่ 10 ก.ค.2561 โรงพยาบาลแม่สอด เข้าร่วมสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สอดเพื่อส่งเสริมการมีสุ (อ่าน 9) 17 ก.ค. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ดำเนินการระบบดูแลนักเรียน ลง (อ่าน 10) 17 ก.ค. 61
วันที่ 29-30 มิ.ย. - 1 ก.ค.2561 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการสร้าง (อ่าน 15) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 ทีมดนตรีลูกทุุ่ง โรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมแสดงความสามารถ เวทีโครงการตลาดประชารัฐ (อ่าน 12) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอดได้รับคณะโครงการ แยก แลก ยิ้ม จากกลุ่ม ปตท.แม่สอด จัดกิจกรรมให้ควา (อ่าน 12) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ในวั (อ่าน 11) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 โรงเรียนแม่สอดได้ดำเนินการจัดค่ายทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภา (อ่าน 10) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 25 มิ.ย.2561 โรงพยาบาลเข้าตรวจสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น (อ่าน 5) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยได้จัดให้มีการประกวดพานธ (อ่าน 39) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานไฟฟ้า อำเภอแม่สอด เข้าให้ความรู้ กับคณะครูและนักเรียนโรงเรีย (อ่าน 28) 14 มิ.ย. 61
คณะครูหัวหน้าฝ่ายงาน ทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานวิชาการแต่ละช่วงชั้นเข้ารับฟังนโยบาย จากรายการ ข (อ่าน 28) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนครูฝ่ายการเงินและพัสดุ (อ่าน 27) 14 มิ.ย. 61
โครงการอาหารเสริมในนักเรียนทุพโภชนาการ นักเรียนที่มีน้ำหนัก และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับอาหารเสริม (อ่าน 31) 14 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรม ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน เพื่อดำเ (อ่าน 13) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 8 มิ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อเป็น (อ่าน 13) 14 มิ.ย. 61
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมรับฟังรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เพื่อรับทราบนโยบายเข้ม ป้องกันเด็กเล่ (อ่าน 15) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรพบเพื่อน (อ่าน 15) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 20 พ.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำน (อ่าน 22) 21 พ.ค. 61
วันที่ 18 พ.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 30) 21 พ.ค. 61
วันที่ 16 พ.ค. 2561 ครูสุรเดช จันณะ ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล (อ่าน 22) 21 พ.ค. 61
วันที่ 7 มี.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด จำนวน 106 คนเข้ารับการวัดความสามารถพ (อ่าน 139) 08 มี.ค. 61
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และท่านผู้ใหญ่ใจดี โรงเ (อ่าน 137) 02 มี.ค. 61
วันที่ 20-22 ก.พ. 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด เข้าอบรมค่าย (อ่าน 153) 21 ก.พ. 61
วันที่ 20 ก.พ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก (อ่าน 133) 21 ก.พ. 61
วันที่ 19 ก.พ.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมกับคณะครูรับคณะสิงโตเทศกาลตรุษจี (อ่าน 122) 19 ก.พ. 61
วันที่ 6 ก.พ. 2561 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด และหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าร่วมการประชุมรับฟ (อ่าน 110) 06 ก.พ. 61
วันที่ 6 ก.พ.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากรทางการศึกษ (อ่าน 109) 06 ก.พ. 61
วันที่ 5 ก.พ. 2561 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมแสดงในงาน หนาวนี้ท่ี.. (อ่าน 104) 06 ก.พ. 61
วันที่ 3-4 ก.พ.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าสอบ O-N (อ่าน 143) 06 ก.พ. 61
วันที่ 28 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมกิจกรรม "วิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตา (อ่าน 132) 29 ม.ค. 61
วันที่ 26 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นางหรรษา ศิริพงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเ (อ่าน 91) 26 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีท่านชัย (อ่าน 101) 18 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูตัวแทน เข้า (อ่าน 106) 18 ม.ค. 61
วันที่ 16 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเร (อ่าน 95) 17 ม.ค. 61
วันที่ 10 ม.ค.2561 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ตั้งแต่ระดับ ลูกเสือสำรอง-ยุวกา (อ่าน 158) 15 ม.ค. 61
วันที่ 12 มค 2561 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเ (อ่าน 95) 15 ม.ค. 61
วันที่ 14 ม.ค.2561 ชมรมครูบำนาญแม่สอด จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญชมรมครูบำนาญ (อ่าน 83) 15 ม.ค. 61