ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเร (อ่าน 6) 17 ม.ค. 61
วันที่ 10 ม.ค.2561 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ตั้งแต่ระดับ ลูกเสือสำรอง-ยุวกา (อ่าน 7) 15 ม.ค. 61
วันที่ 12 มค 2561 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเ (อ่าน 5) 15 ม.ค. 61
วันที่ 14 ม.ค.2561 ชมรมครูบำนาญแม่สอด จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญชมรมครูบำนาญ (อ่าน 3) 15 ม.ค. 61
วันที่ 4 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ส่อด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ส (อ่าน 17) 05 ม.ค. 61
วันที่ 3 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 15) 05 ม.ค. 61
วันที่ 27 ธ.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนที่ไ (อ่าน 18) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 25 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในวันสำคัญของชา (อ่าน 14) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 25-26 ธ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมเป็นคณะประเมินโรงเรียนพอเพียงท (อ่าน 14) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 22 ธ.ค. 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำการทดสอบ Pre (อ่าน 17) 22 ธ.ค. 60
วันที่ 19 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มอำเภอแม่สอด ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแม่สอด-ท่าสา (อ่าน 22) 20 ธ.ค. 60
วันที่ 12-15 ธ.ค.2560 คณะครูและตัวแทนนักเรียน ทั้ง 12 รายการที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน (อ่าน 25) 18 ธ.ค. 60
วันที่ 2-3 ธ.ค.2560 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนแม่สอด ร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง กับกิจกรรมงานปร (อ่าน 25) 11 ธ.ค. 60
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 นายเชษฐา แก้วทันคำ ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง(แบบครบวงจร ตำบ (อ่าน 26) 11 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค.2560 กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต (อ่าน 19) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค. 2560 นักเรียนระดับชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับโอกาสจากโรงภาพยนตร์EGV สาขาโลตัส แม่ส (อ่าน 20) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 2-3 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ร่วมกิจกรรมงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด ประจำปี 25 (อ่าน 26) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 29- 30 พ.ย. 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาล 2 ได้รับโอกาสจากโรงภ (อ่าน 22) 30 พ.ย. 60
วันที่ 28 พ.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ นาง (อ่าน 20) 30 พ.ย. 60
วันที่ 28 พ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในส (อ่าน 26) 30 พ.ย. 60
วันที่ 24 พ.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดแข่งกีฬา เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนในการเข้าร่วมแข่ (อ่าน 22) 27 พ.ย. 60
วันที่ 27 พ.ย.2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรี (อ่าน 23) 27 พ.ย. 60
วันที่ 25 พ.ย. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู และกองลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 18) 27 พ.ย. 60
วันที่ 9 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเร (อ่าน 29) 09 พ.ย. 60
วันที่ 8 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยครูวิชาการประจำช่วงชั้น ป 1-2 , ป 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 27) 08 พ.ย. 60
วันที่ 3 พ.ย.2560 นักเรียนและคุณครู ร่วมกันจัดทำกระทงใบตองสวยงามเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการขอขมาพระ (อ่าน 30) 03 พ.ย. 60
วันที่ 26 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการแม่สอด (อ่าน 43) 27 ต.ค. 60
วันที่ 23 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 25) 27 ต.ค. 60
คณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่สอด ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห (อ่าน 31) 16 ต.ค. 60
ทำดี..ถวายนายหลวง รัชกาลที่ 9 คณะครูโรงเรียนแม่สอด และนักเรียนร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพิ (อ่าน 34) 16 ต.ค. 60
วันที่ 12 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูเตรียมผลงานนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์ของ (อ่าน 35) 16 ต.ค. 60
วันที่ 23 -25 ก.ย. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนร (อ่าน 52) 23 ก.ย. 60
วันที่ 20 ก.ย.2560 ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (กิจกรรม (อ่าน 56) 23 ก.ย. 60
วันที่ 18 ก.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแ (อ่าน 44) 23 ก.ย. 60
วันที่ 13-14 ก.ย. 2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีคณะครู ผู้บร (อ่าน 52) 13 ก.ย. 60
วันที่ 11 ก.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนั (อ่าน 57) 11 ก.ย. 60
วันที่ 7 ก.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ร่วมงานมุทิตาจิต วันเกษียณ อายุ ข้าราชการ ของ สพป.ตาก เขต 2 ณ โรง (อ่าน 46) 10 ก.ย. 60
วันที่ 9 ก.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดสอบครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้างวิทย (อ่าน 48) 10 ก.ย. 60
วันที่ 31 ส.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโป (อ่าน 48) 31 ส.ค. 60
วันที่ 8 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอด นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวั (อ่าน 41) 15 ส.ค. 60