ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ สวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒธรรมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6
รายละเอียดผลงาน
รายการสวดแปลศีลห้า เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒธรรมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ  พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย ครูผู้ฝึกสอน ครูกาญจนา  พันธ์กอง
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,16:27   อ่าน 177 ครั้ง