ผลงานนักเรียน
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 รายการ เขียนตามคำบอก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงขวัญศลิษา ภูยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
รายละเอียดผลงาน
สพป.ตาก เขต 2 จัดแข่งขัน วันรักษ์ภาษาไทยเพื่อค้นหา ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ  ณ กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันรายการ เขียนตามคำบอก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ เด็กหญิงขวัญศลิษา  ภูยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคต่อไป
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,13:44   อ่าน 154 ครั้ง