ผลงานนักเรียน
รางวัลชมเชย สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
1. ด.ญ.ณัฐธิดา วิเศษโวหาร ป.6/1 2.ด.ญ.ปริญญาพร พรมทับ ป.6/1 3. ด.ญ.กรรวี สันตะวัน ป.6/1 4. ด.ญ.อั
รายละเอียดผลงาน
วันที่ 19 มิ.ย.2560 ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2560 "การแข่งขันทางวิชาการเชิงพระพุทธศาสนา ตอบปัญหาธรรม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ณ วัดหนองหูช้าง ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชย ตัวแทนนักเรียนได้แก่ 1. ด.ญ.ณัฐธิดา  วิเศษโวหาร ป.6/1 2.ด.ญ.ปริญญาพร  พรมทับ ป.6/1 3. ด.ญ.กรรวี  สันตะวัน ป.6/1 4. ด.ญ.อังคณา - ป.6/2 5.ด.ญ.นิสา  สิริหงษ์  ป.5/1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,19:30   อ่าน 162 ครั้ง