ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพรรณ ออแก้ว
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,08:54  อ่าน 93 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด เข้ารับการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
รายละเอียดผลงาน

วันที่ 26 กรกฏาคม 2559  ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด เข้ารับการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ณ.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,08:54   อ่าน 93 ครั้ง