ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุกานดา จันณะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,16:40  อ่าน 157 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ครูสุกานดา จันณะ ตัวแทนคุณครูผู้สอนปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,16:40   อ่าน 157 ครั้ง