ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวารี คำปาสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:51  อ่าน 163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรฯ
รายละเอียดผลงาน
วันที่ 16-18 ส.ค. 2559 นางวารี  คำปาสังข์ และ นางสาวสาธิตา  พรมคำ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรแบบบูรณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรม รอแยล รัตนโกสินทร์  กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:51   อ่าน 163 ครั้ง