ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธิตา พรมคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:52  อ่าน 200 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรฯ
รายละเอียดผลงาน
วันที่ 16-18 ส.ค. 2559 นางวารี  คำปาสังข์ และ นางสาวสาธิตา  พรมคำ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรแบบบูรณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรม รอแยล รัตนโกสินทร์  กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:52   อ่าน 200 ครั้ง