ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2-3 ก.พ.2562 คณะกรรมการ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสอบ (อ่าน 14) 05 ก.พ. 62
ผู้บริหารโรงเรียนแม่สอด คณะครูโรงเรียนแม่สอด ญาติ พี่น้องครู เพื่อนครู และข้าราชการครูเกษียณโรงเรีย (อ่าน 17) 29 ม.ค. 62
วันที่ 23-24 ม.ค. 2562 นักเรียนเข้ารับการตรวจวัดสายตา โดยโครงการโลกสวยด้วยตาใส นำทีมโดย อาจารย์นพดล (อ่าน 19) 29 ม.ค. 62
วันที่ 21 ม.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้แก่นางวันวิสาข (อ่าน 16) 29 ม.ค. 62
วันที่ 21 ม.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเหรียญ และเกียรติบัตร ชนะ (อ่าน 23) 29 ม.ค. 62
วันที่ 18 ม.ค.2562 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด ร่วมงานรัฐพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สด วันสมเด็จพระนเรศวร (อ่าน 33) 18 ม.ค. 62
วันที่ 11 ม.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานกล่าวสารวันเด็กแห่งชาติ ประจ (อ่าน 15) 18 ม.ค. 62
วันที่ 16 ม.ค.2562 ศูนย์ประสานงานอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเร (อ่าน 19) 18 ม.ค. 62
วันที่ 8 ม.ค.2562 คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม (อ่าน 33) 09 ม.ค. 62
วันที่ 7 ม.ค.2562 กลุ่มปัญญาเกษม เข้ามอบหนังสือแจกเป็นวิทยาทานให้กับนักเรียนและคร ู เพื่อใช้ในการเรี (อ่าน 33) 07 ม.ค. 62
วันที่ 28 ธ.ค.2561 คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียน (อ่าน 19) 07 ม.ค. 62
วันที่ 25 ธ.ค.2561 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียน ได้ร่วมสนุกในการชมการแสดงของน (อ่าน 25) 07 ม.ค. 62
ตัวแทนโรงเรียนแม่สอด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 (อ่าน 27) 07 ม.ค. 62
เชิญชม การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดเกม ซึ่งจะทำการชิงชัยแข่งขันกรีฑาในวันที่ 30 พฤศจิ (อ่าน 43) 29 พ.ย. 61
วันที่ 29 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ เป็นประธานเปิดการ สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจ (อ่าน 35) 29 พ.ย. 61
วันที่ 26 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบ โล่และเกียรติบัตรให้กับต (อ่าน 36) 26 พ.ย. 61
วันที่ 9 พ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แ (อ่าน 43) 15 พ.ย. 61
วันที่ 14 พ.ย. 2561 นวยวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเหรียญและเกียรติบัตร ในก (อ่าน 34) 15 พ.ย. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ด้านที (อ่าน 45) 15 พ.ย. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ รับน (อ่าน 39) 15 พ.ย. 61
วันที่ 5 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านกล (อ่าน 49) 15 พ.ย. 61
วันที่ 4 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิคุณ( (อ่าน 37) 15 พ.ย. 61
วันที่ 2 พ.ย. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวแนะนำ และต้อนรับข้าราชการครูที่ได (อ่าน 47) 02 พ.ย. 61
วันที่ 1 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาค (อ่าน 48) 02 พ.ย. 61
วันที่ 26 ก.ย.2561 เจ้าหน้าที่โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน( D.A.R.E. ประเ (อ่าน 63) 02 ต.ค. 61
วันที่ 27 ก.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดงานมุทิตาจิต (อ่าน 95) 02 ต.ค. 61
วันที่ 2 ต.ค.2561 คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักส (อ่าน 78) 02 ต.ค. 61
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนธรรมมะ เป็นประจำทุกวันศุกร์โดยแบ่งเป็นนัก (อ่าน 84) 30 ส.ค. 61
งานเกษียณอายุข้าราชการ ปี พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต ข้า (อ่าน 147) 30 ส.ค. 61
วันที่ 24 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรี (อ่าน 89) 30 ส.ค. 61
วันที่ 24 ส.ค.2561 ศูนย์ Peer โรงเรียนแม่สอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนครูที่ผ่านการอบรม boot ca (อ่าน 78) 30 ส.ค. 61
วันที่ 2-4 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าค่ายฝึ (อ่าน 114) 02 ส.ค. 61
วันที่ 1 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 84) 02 ส.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมตัวแทนคณะครูนำ กองลูกเสือสามัญรุ (อ่าน 88) 31 ก.ค. 61
วันที่ 26 ก.ค. 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่สอดร่วมถวายพระพรชัยมงค (อ่าน 92) 31 ก.ค. 61
วันที่ 26 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่สอด (อ่าน 78) 31 ก.ค. 61
วันที่ 25 ก.ค. 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 60) 31 ก.ค. 61
วันที่ 25 ก.ค. 2561 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และนายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนเข้ (อ่าน 85) 31 ก.ค. 61
วันที่ 23 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนักเรียนตัวแท (อ่าน 77) 31 ก.ค. 61
วันที่ 22 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการและบริห (อ่าน 115) 31 ก.ค. 61