ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 70748
Page Views 86171
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 เม.ย. 2560 07.30 น. นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนว (อ่าน 9) 26 เม.ย. 60
วันที่ 21 เม.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และ นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโร (อ่าน 17) 21 เม.ย. 60
วันที่ 19 เม.ย. 2560 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารายงานต (อ่าน 19) 20 เม.ย. 60
วันที่ 9 เม.ย. 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้ (อ่าน 15) 11 เม.ย. 60
วันที่ 4 เม.ย.2560 สพป.ตาก เขต 2 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคล (อ่าน 14) 04 เม.ย. 60
วันที่ 3 เม.ย.2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประช (อ่าน 11) 04 เม.ย. 60
วันที่ 1 เม.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 11) 04 เม.ย. 60
วันที่ 31 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเร (อ่าน 12) 04 เม.ย. 60
ผล สอบ O-Net ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่สอด มาแล้วค่ะ (อ่าน 19) 25 มี.ค. 60
ผล สอบ O-Net ป .6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่สอด มาแล้วค่ะ (อ่าน 36) 25 มี.ค. 60
วันที่ 24 มี.ค.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผู้ส (อ่าน 18) 24 มี.ค. 60
วันที่ 20 มี.ค.2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เข้ารับปร (อ่าน 21) 20 มี.ค. 60
วันที่ 16 มี.ค.2560 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนแม่สอด (ป.1- ป.3) จัดกิจกรรมลูกเสีือ-ยุวกาชาด เดิน (อ่าน 14) 16 มี.ค. 60
วันที่ 9 มี.ค.2560 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการประเมินสรุปผลการประเมินนักเรีย (อ่าน 12) 09 มี.ค. 60
วันที่ 9-10 มี.ค.2560 พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของ สพป.ตาก เขต 2 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภ (อ่าน 11) 09 มี.ค. 60
วันที่ 9-10 มี.ค.2560 คณะกรรมการตรวจข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : (อ่าน 14) 09 มี.ค. 60
วันที่ 8 มี.ค.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด จำนวน 66 คน และนักเรียน Home School (อ่าน 18) 08 มี.ค. 60
เปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้ววันนี้ - 10 (อ่าน 21) 06 มี.ค. 60
วันที่ 4 มี.ค.2560 วงดุริยางค์โรงเรียนแม่สอด ร่วมเดินโฆษณา The Pizza Company และ SWENSEN'S โลตัส เอ (อ่าน 15) 06 มี.ค. 60
วันที่ 5 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส (อ่าน 18) 06 มี.ค. 60
วันที่ 5 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครู และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึ (อ่าน 14) 06 มี.ค. 60
วันที่ 4 มี.ค.2560 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนแม่สอดร่วมด้วยช่วยก (อ่าน 16) 06 มี.ค. 60
วันที่ 4 มี.ค.2560 ตัวแทนครูแต่ละช่วงชั้น(ปฐมวัย ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3)เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบั (อ่าน 14) 06 มี.ค. 60
วันที่ 3 มี.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนแม่สอด ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาการ (อ่าน 23) 03 มี.ค. 60
วันที่ 2 มี.ค.2560 คุณครูสัมฤทธิ์ บุญถิ่นนำนักเรียนเข้ารับรับโล่และเกียรติบัตรจากนายธนยศ ปานขาว (อ่าน 14) 02 มี.ค. 60
คุณ์ปกรณ์ สตนีกรรณ ตัวแทนอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ บริจาคผ้าห่ม 3 มัด ให้แก่โรงเรียนแม่สอด ได้รับแล้ว เ (อ่าน 15) 02 มี.ค. 60
วันที่ 1 มี.ค.2560 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู 4 ฝ่ายงาน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ (อ่าน 17) 02 มี.ค. 60
วันที่ 27-28 ก.พ.2560 นักเรียนโรงเรียนแม่สอดเข้ารับการสอบประเมิน ตามกำหนดการดำเนินการสอบปลายภาคโดยใช (อ่าน 18) 02 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2 ในระดับใช้ก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 22) 01 มี.ค. 60
วันที่ 1 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผุ้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กัน เด็กชาย ภ (อ่าน 11) 01 มี.ค. 60
วันที่ 25-26 ก.พ.2560 คณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกผลการอ่านออกเยียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภาคเ (อ่าน 20) 27 ก.พ. 60
วันที่ 23-24 ก.พ.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาในประ (อ่าน 18) 24 ก.พ. 60
วันที่ 20 ก.พ.2560 โรงเรียนแม่สอดรับประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบา (อ่าน 15) 20 ก.พ. 60
วันที่ 14-16 ก.พ.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าอบรมค (อ่าน 29) 14 ก.พ. 60
วันที่ 9 ก.พ.2560 ข้าราชการบำนาญ ตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด โดยมีนา (อ่าน 25) 09 ก.พ. 60
วันที่ 4-5 ก.พ.2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรีย (อ่าน 27) 05 ก.พ. 60
วันที่ 1 ก.พ.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่ (อ่าน 27) 01 ก.พ. 60
วันที่ 31 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยมีคณะสิงห์โต ส (อ่าน 20) 31 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรีย (อ่าน 26) 30 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 โรงเรียนแม่สอดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ค่า (อ่าน 30) 30 ม.ค. 60