ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มี.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด จำนวน 106 คนเข้ารับการวัดความสามารถพ (อ่าน 90) 08 มี.ค. 61
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และท่านผู้ใหญ่ใจดี โรงเ (อ่าน 95) 02 มี.ค. 61
วันที่ 20-22 ก.พ. 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด เข้าอบรมค่าย (อ่าน 112) 21 ก.พ. 61
วันที่ 20 ก.พ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก (อ่าน 95) 21 ก.พ. 61
วันที่ 19 ก.พ.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมกับคณะครูรับคณะสิงโตเทศกาลตรุษจี (อ่าน 87) 19 ก.พ. 61
วันที่ 6 ก.พ. 2561 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด และหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าร่วมการประชุมรับฟ (อ่าน 75) 06 ก.พ. 61
วันที่ 6 ก.พ.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากรทางการศึกษ (อ่าน 71) 06 ก.พ. 61
วันที่ 5 ก.พ. 2561 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมแสดงในงาน หนาวนี้ท่ี.. (อ่าน 68) 06 ก.พ. 61
วันที่ 3-4 ก.พ.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าสอบ O-N (อ่าน 99) 06 ก.พ. 61
วันที่ 28 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมกิจกรรม "วิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตา (อ่าน 100) 29 ม.ค. 61
วันที่ 26 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นางหรรษา ศิริพงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเ (อ่าน 67) 26 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีท่านชัย (อ่าน 72) 18 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูตัวแทน เข้า (อ่าน 78) 18 ม.ค. 61
วันที่ 16 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเร (อ่าน 73) 17 ม.ค. 61
วันที่ 10 ม.ค.2561 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ตั้งแต่ระดับ ลูกเสือสำรอง-ยุวกา (อ่าน 103) 15 ม.ค. 61
วันที่ 12 มค 2561 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเ (อ่าน 66) 15 ม.ค. 61
วันที่ 14 ม.ค.2561 ชมรมครูบำนาญแม่สอด จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญชมรมครูบำนาญ (อ่าน 57) 15 ม.ค. 61
วันที่ 4 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ส่อด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ส (อ่าน 78) 05 ม.ค. 61
วันที่ 3 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 75) 05 ม.ค. 61
วันที่ 27 ธ.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนที่ไ (อ่าน 70) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 25 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในวันสำคัญของชา (อ่าน 74) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 25-26 ธ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมเป็นคณะประเมินโรงเรียนพอเพียงท (อ่าน 72) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 22 ธ.ค. 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำการทดสอบ Pre (อ่าน 94) 22 ธ.ค. 60
วันที่ 19 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มอำเภอแม่สอด ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแม่สอด-ท่าสา (อ่าน 83) 20 ธ.ค. 60
วันที่ 12-15 ธ.ค.2560 คณะครูและตัวแทนนักเรียน ทั้ง 12 รายการที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน (อ่าน 77) 18 ธ.ค. 60
วันที่ 2-3 ธ.ค.2560 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนแม่สอด ร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง กับกิจกรรมงานปร (อ่าน 97) 11 ธ.ค. 60
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 นายเชษฐา แก้วทันคำ ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง(แบบครบวงจร ตำบ (อ่าน 91) 11 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค.2560 กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต (อ่าน 80) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค. 2560 นักเรียนระดับชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับโอกาสจากโรงภาพยนตร์EGV สาขาโลตัส แม่ส (อ่าน 98) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 2-3 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ร่วมกิจกรรมงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด ประจำปี 25 (อ่าน 90) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 29- 30 พ.ย. 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาล 2 ได้รับโอกาสจากโรงภ (อ่าน 109) 30 พ.ย. 60
วันที่ 28 พ.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ นาง (อ่าน 78) 30 พ.ย. 60
วันที่ 28 พ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในส (อ่าน 87) 30 พ.ย. 60
วันที่ 24 พ.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดแข่งกีฬา เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนในการเข้าร่วมแข่ (อ่าน 90) 27 พ.ย. 60
วันที่ 27 พ.ย.2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรี (อ่าน 88) 27 พ.ย. 60
วันที่ 25 พ.ย. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู และกองลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 77) 27 พ.ย. 60
วันที่ 9 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเร (อ่าน 99) 09 พ.ย. 60
วันที่ 8 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยครูวิชาการประจำช่วงชั้น ป 1-2 , ป 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 107) 08 พ.ย. 60
วันที่ 3 พ.ย.2560 นักเรียนและคุณครู ร่วมกันจัดทำกระทงใบตองสวยงามเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการขอขมาพระ (อ่าน 95) 03 พ.ย. 60
วันที่ 26 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการแม่สอด (อ่าน 104) 27 ต.ค. 60