ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ่าน 37) 31 ม.ค. 63
วันที่ 27 ม.ค.2563 นายสุรเดช จันณะ เป็นประธาน พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการ (อ่าน 31) 30 ม.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (อ่าน 35) 29 ม.ค. 63
วันที่ 27 ม.ค.2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรีย (อ่าน 32) 27 ม.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนแม่สอด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ผู้ปฏิบ (อ่าน 43) 23 ม.ค. 63
วันที่ 16 ม.ค.2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท (อ่าน 28) 22 ม.ค. 63
วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ของ นายกรั (อ่าน 22) 22 ม.ค. 63
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นัก (อ่าน 24) 22 ม.ค. 63
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ระด (อ่าน 21) 22 ม.ค. 63
วันที่ 7 ม.ค. 2562 นายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความด (อ่าน 23) 22 ม.ค. 63
วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้กล่าวชื่นชมและยินดีในความรู้ความสา (อ่าน 24) 22 ม.ค. 63
วันที่ 25 ธค 62 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบของขวัญให้กับนักเรียนในวันคริสต์มาส ปร (อ่าน 20) 22 ม.ค. 63
วันที่ 17-22 ธ.ค. 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนตัวแ (อ่าน 22) 21 ม.ค. 63
วันที่ 18 ธ.ค.2562 เรือนจำอำเภอแม่สอด เข้าให้ความร่วมรู้ เกี่ยวกับบทลงโทษของนักโทษด้วยอุปกรณ์และวิธิ (อ่าน 18) 21 ม.ค. 63
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 ครูวันวิสาข์ แสนฟ้างาม และครูธารวิมล ใจงาม นำตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมโค (อ่าน 22) 21 ม.ค. 63
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางกา (อ่าน 22) 21 ม.ค. 63
วันที่ 15 ธ.ค.2562 นายสุรเดช จันณะ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ถวายพระพร (อ่าน 19) 21 ม.ค. 63
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผอ.สพป.ตาก เขต.2 และ ผอ.โรงเรียน มาร่วมเป็นประธานการจัด (อ่าน 21) 21 ม.ค. 63
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนแม่สอด สอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.4 - ม.3 (อ่าน 20) 21 ม.ค. 63
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สอด คณะครู ฝ่ายอนุบาล 2และ อนุบาล 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถาน (อ่าน 20) 21 ม.ค. 63
วันที่ 25 พ.ย. 2562 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทา (อ่าน 22) 21 ม.ค. 63
วันที่ 14 พ.ย. 2562 โรงเรียนแม่สอด นำนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ทัศนศึกษา โดยการชมภาพยนตร์ เรื่อง The CAVE (อ่าน 20) 21 ม.ค. 63
วันที่ 11 พ.ย.2562 นายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรี และเ (อ่าน 22) 21 ม.ค. 63
วันที่ 7 ต.ค. 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวชื่นชมยินดีกับนักเรียน เข้ารับการแข่งขัน (อ่าน 19) 21 ม.ค. 63
วันที่ 30 ก.ย.2562 นางกาญจนา พันธ์กอง กล่าวให้ข้อคิด และความประทับใจในชีวิตข้าราชการครู ฝากแนวทางกา (อ่าน 22) 21 ม.ค. 63
วันที่ 20 ก.ย. 2562 นางจันทภา ยาเป็ง ครูเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบเกียรต (อ่าน 18) 21 ม.ค. 63
วันที่ 20 ก.ย.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) (อ่าน 21) 21 ม.ค. 63
วันที่ 21 ก.ย. 2562 นายวิมล แปงติ๊บอ่านสารวันสำคัญ เนื่องจากทุกๆ วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสั (อ่าน 23) 21 ม.ค. 63
วันที่ 5 ก.ย.2562 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบ นิเทศ (อ่าน 183) 05 ก.ย. 62
วันที่ 3 ก.ย. 2562 นางยุพิน ต่อติด นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนมุสลิมจิตอาสาพัฒนาชุมชน รุ่นท (อ่าน 192) 04 ก.ย. 62
วันที่ 30 ส.ค.2562 คณะครูโรงเรียน แม่สอด เข้ารับหมวกและผ้าพันคอ พระราชทานโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (อ่าน 252) 04 ก.ย. 62
วันที่ 30 ส.ค.2562 นายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก คณะวิทยากรจากวิทยาลัยเท (อ่าน 181) 04 ก.ย. 62
วันที่ 29 ส.ค. 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอด ด้านอนามัยในสถานศึกษา ติดตามฉีดวัคซีนและหยอดวัคซ (อ่าน 175) 04 ก.ย. 62
วันที่ 19 ส.ค. 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรของสำนักงานเขต (อ่าน 113) 04 ก.ย. 62
วันที่ 23 ส.ค. 2562 นางวริยาภรณ์ จันทร์ทิพย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นำปัจจัยร่วมถวายสมทบทุนสร้างหล (อ่าน 108) 04 ก.ย. 62
วันที่ 23 ส.ค.2562 -30 ส.ค.2562 โรงเรียนแม่สอดร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สอนหลักสูตรระยะสั้น ด้า (อ่าน 104) 04 ก.ย. 62
วันที่ 16 ส.ค. 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียน อำเภอลานกระบือ สพป.กำแพง เขต.1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สอด (อ่าน 102) 04 ก.ย. 62
วันที่ 16 ส.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน ตอบปัญหา (อ่าน 94) 04 ก.ย. 62
วันที่ 14 ส.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบทุนในโครงการกองทุนเพื่อคว (อ่าน 137) 04 ก.ย. 62
วันที่ 9 ส.ค. 2562 นายสุรเดช จันณะ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ส (อ่าน 86) 04 ก.ย. 62