ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ก.ย.2562 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบ นิเทศ (อ่าน 97) 05 ก.ย. 62
วันที่ 3 ก.ย. 2562 นางยุพิน ต่อติด นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนมุสลิมจิตอาสาพัฒนาชุมชน รุ่นท (อ่าน 97) 04 ก.ย. 62
วันที่ 30 ส.ค.2562 คณะครูโรงเรียน แม่สอด เข้ารับหมวกและผ้าพันคอ พระราชทานโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (อ่าน 144) 04 ก.ย. 62
วันที่ 30 ส.ค.2562 นายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก คณะวิทยากรจากวิทยาลัยเท (อ่าน 89) 04 ก.ย. 62
วันที่ 29 ส.ค. 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอด ด้านอนามัยในสถานศึกษา ติดตามฉีดวัคซีนและหยอดวัคซ (อ่าน 87) 04 ก.ย. 62
วันที่ 19 ส.ค. 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรของสำนักงานเขต (อ่าน 61) 04 ก.ย. 62
วันที่ 23 ส.ค. 2562 นางวริยาภรณ์ จันทร์ทิพย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นำปัจจัยร่วมถวายสมทบทุนสร้างหล (อ่าน 60) 04 ก.ย. 62
วันที่ 23 ส.ค.2562 -30 ส.ค.2562 โรงเรียนแม่สอดร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สอนหลักสูตรระยะสั้น ด้า (อ่าน 58) 04 ก.ย. 62
วันที่ 16 ส.ค. 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียน อำเภอลานกระบือ สพป.กำแพง เขต.1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สอด (อ่าน 58) 04 ก.ย. 62
วันที่ 16 ส.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน ตอบปัญหา (อ่าน 48) 04 ก.ย. 62
วันที่ 14 ส.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบทุนในโครงการกองทุนเพื่อคว (อ่าน 48) 04 ก.ย. 62
วันที่ 9 ส.ค. 2562 นายสุรเดช จันณะ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ส (อ่าน 45) 04 ก.ย. 62
วันที่ 5 ส.ค.2562 นางจันทภา ยาเป็ง ครูฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนแม่สอด นำนักเรียนแกนนำอนามัยโรงเรียนเข้า (อ่าน 59) 04 ก.ย. 62
วันที่ 30 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูและลูกเสือเข้าร่วมถวายความภัก (อ่าน 42) 04 ก.ย. 62
วันที่ 30 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนครูร่วมปลูกต้นไม้บริเวณ (อ่าน 69) 03 ก.ย. 62
วันที่ 30 ก.ค. 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรีย (อ่าน 63) 03 ก.ย. 62
วันที่ 26 ก.ค. 2562 โรงเรียนแม่สอด นำโดย นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรีย (อ่าน 69) 03 ก.ย. 62
วันที่ 25 ก.ค.2562 คณะกรรมการประเมินการอ่าน-เขียนได้เข้าทำการประเมินนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การอ่า (อ่าน 56) 03 ก.ย. 62
วันที่ 25 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมั (อ่าน 87) 03 ก.ย. 62
วันที่ 23 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชาวพุทธ ร่วม (อ่าน 65) 03 ก.ย. 62
วันที่ 23 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (อ่าน 59) 03 ก.ย. 62
วันทีี่ 12 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครู พร้อมด้วยนักเรียน เดินขบวนสื (อ่าน 61) 03 ก.ย. 62
วันที่ 10 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาการอ่านออก-เ (อ่าน 56) 03 ก.ย. 62
วันที่ 8 ก.ค.2562 โรงพยาบาล ออกหน่่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีย (อ่าน 55) 03 ก.ย. 62
วันที่ 8 ก.ค.2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอด เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถม (อ่าน 63) 03 ก.ย. 62
วันที่ 8 ก.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนลูกเสือเข้าร่ (อ่าน 54) 03 ก.ย. 62
วันที่ 1 ก.ค. 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำตัวแทนครู และตัวแทนลูกเสือพร้อมด้วยวง (อ่าน 104) 09 ก.ค. 62
วันที่ 28 มิ.ย.2562 ตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชย์ปลูกป่าเฉลิมพระเก (อ่าน 87) 09 ก.ค. 62
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 โรงเรียนแม่สอด นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยวงดุริยางค์โรงเรียนแม (อ่าน 117) 27 มิ.ย. 62
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 โรงเรียนแม่สอดจัด โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพท้องถิ่นบ้านเราโดยจัดกิจกรรมให้กับนั (อ่าน 107) 27 มิ.ย. 62
วันที่ 22 มิ.ย.2562 โรงเรียนแม่สอดจัด โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต(การว่ายน้ำและการทำ CPR เบื้องต้น)โดย (อ่าน 118) 27 มิ.ย. 62
วันที่ 13 มิ.ย.2562 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรม วันไหว้ครู โดยมีการจัดประกวดพานดอกไม้-ธูปเทียน (อ่าน 94) 27 มิ.ย. 62
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นายว (อ่าน 142) 04 มิ.ย. 62
วันที่ 16 พ.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดกล่าวทักทายในวันเปิดภาคเรียนการศึกษา 25 (อ่าน 106) 04 มิ.ย. 62
วันที่ 23 มี.ค.2562 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 126) 04 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายกันตเทพ ประโมทัย (อ่าน 220) 27 มี.ค. 62
วันที่ 4 มี.ค. 2562 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาการศึกษา และอุ (อ่าน 629) 04 มี.ค. 62
วันที่ 1 มี.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกัน เดินขบวนพาเหรดรณรงค์เชิญชว (อ่าน 214) 04 มี.ค. 62
วันที่ 1 มี.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำวงดนตรีไทยโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมงาน (อ่าน 221) 04 มี.ค. 62
วันที่ 26 ก.พ.2562 จากเมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. 2562 นักเรียนเข้ารับการตรวจวัดสายตา โดยโครงการโลกสวยด้ว (อ่าน 224) 04 มี.ค. 62