ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 78407
Page Views 96067
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะกรรมการ "การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (อ่าน 8) 27 มิ.ย. 60
วันที่ 27 มิ.ย.2560 คณะครูและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแม่เปิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก (อ่าน 8) 27 มิ.ย. 60
วันที่ 26 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะกรรมการ"การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต (อ่าน 8) 27 มิ.ย. 60
วันที่ 26 มิ.ย.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ (อ่าน 13) 26 มิ.ย. 60
วันที่ 22-23 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ และ นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ (อ่าน 12) 26 มิ.ย. 60
วันที่ 23 มิ.ย.2560 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ (อ่าน 12) 23 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนแม่สอด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้ส (อ่าน 31) 23 มิ.ย. 60
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่สอดเข (อ่าน 17) 21 มิ.ย. 60
วันที่ 21 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรี (อ่าน 16) 21 มิ.ย. 60
วันที่ 19 มิ.ย.2560 ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเมื่ (อ่าน 17) 20 มิ.ย. 60
วันที่ 17-19 มิ.ย.2560 คุณครูวารี คำปาสังข์ หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนแม่สอด ครูวริยาภรณ์ จันทร (อ่าน 10) 20 มิ.ย. 60
วันที่ 16-17 มิ.ย.2560 คุณครูวารี คำปาสังข์ หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนแม่สอดและ ครูวิภาพร ล่ำส (อ่าน 11) 20 มิ.ย. 60
วันที่ 14 มิ.ย.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคุณครูกาญจนา พันธ์กอง ครูผู้ฝ (อ่าน 23) 15 มิ.ย. 60
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดร่วม ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวาย (อ่าน 15) 14 มิ.ย. 60
วันที่ 14 มิ.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประกวด/แข่งขันรักษ์ภาษาไทย (อ่าน 19) 14 มิ.ย. 60
วันที่ 12 มิ.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดการประกวด/แข่งขันรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย (อ่าน 34) 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนแม่สอดจัดส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 18) 13 มิ.ย. 60
นักเรียนภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนแม่สอด ปีการศึกษา 2560 ได้รับการเสริมอาหารในมื้อเช้า ตามที่ได้รับจัดส (อ่าน 13) 13 มิ.ย. 60
วันที่ 8 มิ.ย.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยกา (อ่าน 22) 08 มิ.ย. 60
วันที 2 มิ.ย.2560 คณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณปู่ของคุณครูพฤกษ์ เวียงดาว และร่วมณาปนกิจศพ (อ่าน 23) 05 มิ.ย. 60
วันที่ 28 พ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเร (อ่าน 22) 31 พ.ค. 60
วันที่ 27-28 พ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโร (อ่าน 16) 31 พ.ค. 60
วันที่ 26 พ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจ (อ่าน 27) 31 พ.ค. 60
คณะครูโรงเรียนแม่สอด และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2-3 ร่วมกันจุัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายใน (อ่าน 20) 31 พ.ค. 60
วันที่ 23 พ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดได้รับเกียรติบัตรจากนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ที่แสด (อ่าน 26) 24 พ.ค. 60
วันที่ 22-23 พ.ค.2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัญจรพบเพื่อนคร (อ่าน 17) 24 พ.ค. 60
วันที่่ 22 พ.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเร (อ่าน 27) 24 พ.ค. 60
วันที่ 19 พ.ค. 2560 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้บรหารและครูว (อ่าน 32) 19 พ.ค. 60
วันที่ 19 พ.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จ (อ่าน 35) 19 พ.ค. 60
วันที่ 18 พ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวต้อนรับสมาชิก ครูใหม่ นางสาวศรสวร (อ่าน 23) 18 พ.ค. 60
วันที่ 15 พ.ค.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภา (อ่าน 28) 18 พ.ค. 60
วันที่ 13 พ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดกิจก (อ่าน 15) 18 พ.ค. 60
วันที่ 8 พ.ค.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้า (อ่าน 42) 08 พ.ค. 60
วันที่ 8 พ.ค.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เครือข่าย ชมรมอาสาสมัคร (อ่าน 26) 08 พ.ค. 60
วันที่ 5 พ.ค. 2560 เวลา 18.30 น. นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครูโรงเรียนแม่สอดเ (อ่าน 29) 08 พ.ค. 60
วันที่ 25 เม.ย. 2560 07.30 น. นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนว (อ่าน 26) 26 เม.ย. 60
วันที่ 21 เม.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และ นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโร (อ่าน 35) 21 เม.ย. 60
วันที่ 19 เม.ย. 2560 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารายงานต (อ่าน 33) 20 เม.ย. 60
วันที่ 9 เม.ย. 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้ (อ่าน 27) 11 เม.ย. 60
วันที่ 4 เม.ย.2560 สพป.ตาก เขต 2 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคล (อ่าน 28) 04 เม.ย. 60