ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล การคัดเลือก แม่ครัว เพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (จ้างเหมาปรุงสำเร็จ) ได้แก่ นางนิศากร (อ่าน 22) 21 พ.ย. 63
วันที่ 20 พ.ย. 2563 (อ่าน 15) 21 พ.ย. 63
วันที่ 19 พ.ย. 2563 (อ่าน 20) 20 พ.ย. 63
วันที่ 11 พ.ย. 2563 วันที่ 6 พ.ย.2563 หัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 4 งานพร้อมด้วยคณะครูต้อนรับ ผู้บริหารคนใหม่ (อ่าน 17) 17 พ.ย. 63
วันที่ 9 พ.ย. 2563 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้บริหารโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์ สารจุม และนางสา (อ่าน 17) 17 พ.ย. 63
วันที่ 6 พ.ย.2563 หัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 4 งานพร้อมด้วยคณะครูต้อนรับ ผู้บริหารคนใหม่ นายเอกวัฒน์ สารจุม (อ่าน 21) 17 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนแม่สอด เรื่อง รับสมัคร แม่ครัว **หมายเหตุ** ต้องมีภูมิลำเนาในแม่สอด (อ่าน 32) 31 ต.ค. 63
หนังสือแจ้งผู้ปกครองปิดเรียนกรณีพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 29) 18 ต.ค. 63
ประกาศ แจ้งปิดโรงเรียน เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (อ่าน 50) 11 ต.ค. 63
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครู และนักเรียน ร่วมมือ ร่วมใจ ต่อต้านการทุจริต ทุกร (อ่าน 128) 24 ส.ค. 63
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ (อ่าน 89) 22 ส.ค. 63
วันที่ 5 ส.ค.2563 โรงเรียนแม่สอดได้รับความอนุเคราะห์จาก พรรณโสภา By โสภาพรรณ มอบผ้าอนามัยให้กับนักเร (อ่าน 123) 06 ส.ค. 63
วันที่ี 4 ก.ค. 2563 โรงเรียนแม่สอดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการจ (อ่าน 113) 06 ส.ค. 63
วันที่ 30 ก.ค.2563 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการส (อ่าน 114) 06 ส.ค. 63
วันที่ 16 ก.ค. 2563 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 การให้ความรู้ความเข้าใจ (อ่าน 84) 06 ส.ค. 63
วันที่ 15 ก.ค.2563 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 91) 06 ส.ค. 63
วันที่ 13 ก.ค. 2563 การเปิดชั้นเรียนการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนแม่สอด โดยจะเปิดการเ (อ่าน 53) 06 ส.ค. 63
การจัดการเรียนการสอน ICT ภายใต้สถานะการ COVID-19 (อ่าน 44) 06 ส.ค. 63
วันที่ 2 ก.ค.2563 การเปิดทำการเรียนการสอนในสถานะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการดูแลป้องกั (อ่าน 49) 06 ส.ค. 63
วันที่ 1 ก.ค. 2563 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต.2 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบ (อ่าน 62) 06 ส.ค. 63
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เฟสที่ 1 โรงเรียนแม่สอด (อ่าน 67) 06 ส.ค. 63
วันที่ 1 ก.ค. 2563 โรงเรียนแม่สอด ตอนรับเปิดเทอมวันแรก นำทีมโดยนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแ (อ่าน 66) 06 ส.ค. 63
ประกาศ มาตราการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ (อ่าน 159) 19 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 238) 04 พ.ค. 63
นายวิมล แปงติ้บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรและขวัญกำลังใจให้กับเด็กหญิงศศิภา สันตะวัน (อ่าน 253) 09 เม.ย. 63
วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนย (อ่าน 222) 09 เม.ย. 63
วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด จัดพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษ (อ่าน 226) 09 เม.ย. 63
วันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ประฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2562 ณ.ห้องป (อ่าน 205) 09 เม.ย. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดเป็นประธาน กลุ่ม แม่สอด-ท่าสายลวด ตรวจ (อ่าน 137) 09 เม.ย. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด รับทุนการศึกษา ที่วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) (อ่าน 118) 09 เม.ย. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด มาให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโร (อ่าน 122) 09 เม.ย. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนแม่สอด ร่วมสร้างฝ่ายมีชีว (อ่าน 138) 09 เม.ย. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนแม่สอดและอุทิศส่วนกุศ (อ่าน 129) 09 เม.ย. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แม่สอด มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเร (อ่าน 122) 09 เม.ย. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้มอบ เกียรติบัตร และ มอบรางวัล (อ่าน 134) 09 เม.ย. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมชม นิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์โครงง (อ่าน 133) 09 เม.ย. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมเดิ (อ่าน 133) 09 เม.ย. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนแม่สอด ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 เข้ารับการทดสอบ RT : R (อ่าน 134) 09 เม.ย. 63
วันที่ 11 ก.พ. 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และน (อ่าน 116) 09 เม.ย. 63
วันที่ 11 ก.พ.2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบรางวัล ให้กับนักเรียน ชนะเลิศ การประ (อ่าน 106) 09 เม.ย. 63