ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 66462
Page Views 80682
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มี.ค.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผู้ส (อ่าน 8) 24 มี.ค. 60
วันที่ 20 มี.ค.2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เข้ารับปร (อ่าน 11) 20 มี.ค. 60
วันที่ 16 มี.ค.2560 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนแม่สอด (ป.1- ป.3) จัดกิจกรรมลูกเสีือ-ยุวกาชาด เดิน (อ่าน 6) 16 มี.ค. 60
วันที่ 9 มี.ค.2560 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการประเมินสรุปผลการประเมินนักเรีย (อ่าน 7) 09 มี.ค. 60
วันที่ 9-10 มี.ค.2560 พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของ สพป.ตาก เขต 2 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภ (อ่าน 8) 09 มี.ค. 60
วันที่ 9-10 มี.ค.2560 คณะกรรมการตรวจข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : (อ่าน 9) 09 มี.ค. 60
วันที่ 8 มี.ค.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด จำนวน 66 คน และนักเรียน Home School (อ่าน 10) 08 มี.ค. 60
เปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้ววันนี้ - 10 (อ่าน 12) 06 มี.ค. 60
วันที่ 4 มี.ค.2560 วงดุริยางค์โรงเรียนแม่สอด ร่วมเดินโฆษณา The Pizza Company และ SWENSEN'S โลตัส เอ (อ่าน 9) 06 มี.ค. 60
วันที่ 5 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส (อ่าน 10) 06 มี.ค. 60
วันที่ 5 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครู และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึ (อ่าน 9) 06 มี.ค. 60
วันที่ 4 มี.ค.2560 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนแม่สอดร่วมด้วยช่วยก (อ่าน 9) 06 มี.ค. 60
วันที่ 4 มี.ค.2560 ตัวแทนครูแต่ละช่วงชั้น(ปฐมวัย ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3)เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบั (อ่าน 7) 06 มี.ค. 60
วันที่ 3 มี.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนแม่สอด ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาการ (อ่าน 17) 03 มี.ค. 60
วันที่ 2 มี.ค.2560 คุณครูสัมฤทธิ์ บุญถิ่นนำนักเรียนเข้ารับรับโล่และเกียรติบัตรจากนายธนยศ ปานขาว (อ่าน 10) 02 มี.ค. 60
คุณ์ปกรณ์ สตนีกรรณ ตัวแทนอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ บริจาคผ้าห่ม 3 มัด ให้แก่โรงเรียนแม่สอด ได้รับแล้ว เ (อ่าน 9) 02 มี.ค. 60
วันที่ 1 มี.ค.2560 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู 4 ฝ่ายงาน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ (อ่าน 10) 02 มี.ค. 60
วันที่ 27-28 ก.พ.2560 นักเรียนโรงเรียนแม่สอดเข้ารับการสอบประเมิน ตามกำหนดการดำเนินการสอบปลายภาคโดยใช (อ่าน 12) 02 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2 ในระดับใช้ก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 10) 01 มี.ค. 60
วันที่ 1 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผุ้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กัน เด็กชาย ภ (อ่าน 9) 01 มี.ค. 60
วันที่ 25-26 ก.พ.2560 คณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกผลการอ่านออกเยียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภาคเ (อ่าน 15) 27 ก.พ. 60
วันที่ 23-24 ก.พ.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาในประ (อ่าน 12) 24 ก.พ. 60
วันที่ 20 ก.พ.2560 โรงเรียนแม่สอดรับประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบา (อ่าน 11) 20 ก.พ. 60
วันที่ 14-16 ก.พ.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าอบรมค (อ่าน 22) 14 ก.พ. 60
วันที่ 9 ก.พ.2560 ข้าราชการบำนาญ ตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด โดยมีนา (อ่าน 21) 09 ก.พ. 60
วันที่ 4-5 ก.พ.2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรีย (อ่าน 18) 05 ก.พ. 60
วันที่ 1 ก.พ.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่ (อ่าน 18) 01 ก.พ. 60
วันที่ 31 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยมีคณะสิงห์โต ส (อ่าน 15) 31 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรีย (อ่าน 17) 30 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 โรงเรียนแม่สอดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ค่า (อ่าน 19) 30 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยคณะครูผู้ฝึกสอนยุวกาชาดทุกระดับช (อ่าน 19) 27 ม.ค. 60
วันที่ 25 ม.ค.2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได (อ่าน 14) 26 ม.ค. 60
วันที่ 25 ม.ค.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมสัญจรคณะกรรมการ การทดสอบทา (อ่าน 17) 25 ม.ค. 60
วันที่ 22 ม.ค.2560 สพป.ตาก เขต 2 ใช้สถานที่ห้องสอบโรงเรียนแม่สอดในการดำเนินการจัดสอบความเป็นเลิศทางด (อ่าน 26) 23 ม.ค. 60
วันที่ 20 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรี (อ่าน 27) 21 ม.ค. 60
วันที่ 20 ม.ค. 2560 นายสุรเดช จันณะ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่าวกิจกรรมสร้างแ (อ่าน 23) 20 ม.ค. 60
วันที่ 18 ม.ค. 08.00 น. นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโ (อ่าน 18) 18 ม.ค. 60
วันที่ 16 มกราคม 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานงานวันครูอำเภอแม่สอด ภาคเช้ามีพิธีทางส (อ่าน 25) 16 ม.ค. 60
วันที่ 13 ม.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้ามีพิธีการตักบาตรอาหารแ (อ่าน 27) 16 ม.ค. 60
วันที่ 1 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ , นายอุทัย ใจกองคำ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอแม่สอด เข้า ม (อ่าน 25) 11 ม.ค. 60