ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตราการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ (อ่าน 26) 19 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 125) 04 พ.ค. 63
นายวิมล แปงติ้บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรและขวัญกำลังใจให้กับเด็กหญิงศศิภา สันตะวัน (อ่าน 104) 09 เม.ย. 63
วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนย (อ่าน 81) 09 เม.ย. 63
วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด จัดพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษ (อ่าน 84) 09 เม.ย. 63
วันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ประฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2562 ณ.ห้องป (อ่าน 82) 09 เม.ย. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดเป็นประธาน กลุ่ม แม่สอด-ท่าสายลวด ตรวจ (อ่าน 50) 09 เม.ย. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด รับทุนการศึกษา ที่วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) (อ่าน 41) 09 เม.ย. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด มาให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโร (อ่าน 43) 09 เม.ย. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนแม่สอด ร่วมสร้างฝ่ายมีชีว (อ่าน 55) 09 เม.ย. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สอดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนแม่สอดและอุทิศส่วนกุศ (อ่าน 50) 09 เม.ย. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แม่สอด มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเร (อ่าน 44) 09 เม.ย. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้มอบ เกียรติบัตร และ มอบรางวัล (อ่าน 51) 09 เม.ย. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมชม นิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์โครงง (อ่าน 54) 09 เม.ย. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมเดิ (อ่าน 51) 09 เม.ย. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนแม่สอด ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 เข้ารับการทดสอบ RT : R (อ่าน 55) 09 เม.ย. 63
วันที่ 11 ก.พ. 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และน (อ่าน 45) 09 เม.ย. 63
วันที่ 11 ก.พ.2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบรางวัล ให้กับนักเรียน ชนะเลิศ การประ (อ่าน 47) 09 เม.ย. 63
วันที่ 7 ก.พ. 2563 โรงพยาบาลแม่สอด มาให้ความรู้เรื่องการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันฝุ่น (อ่าน 42) 09 เม.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ่าน 105) 31 ม.ค. 63
วันที่ 27 ม.ค.2563 นายสุรเดช จันณะ เป็นประธาน พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการ (อ่าน 80) 30 ม.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (อ่าน 92) 29 ม.ค. 63
วันที่ 27 ม.ค.2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรีย (อ่าน 96) 27 ม.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนแม่สอด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ผู้ปฏิบ (อ่าน 103) 23 ม.ค. 63
วันที่ 16 ม.ค.2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท (อ่าน 82) 22 ม.ค. 63
วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ของ นายกรั (อ่าน 61) 22 ม.ค. 63
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นัก (อ่าน 68) 22 ม.ค. 63
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ระด (อ่าน 65) 22 ม.ค. 63
วันที่ 7 ม.ค. 2562 นายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความด (อ่าน 65) 22 ม.ค. 63
วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ได้กล่าวชื่นชมและยินดีในความรู้ความสา (อ่าน 73) 22 ม.ค. 63
วันที่ 25 ธค 62 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบของขวัญให้กับนักเรียนในวันคริสต์มาส ปร (อ่าน 63) 22 ม.ค. 63
วันที่ 17-22 ธ.ค. 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนตัวแ (อ่าน 68) 21 ม.ค. 63
วันที่ 18 ธ.ค.2562 เรือนจำอำเภอแม่สอด เข้าให้ความร่วมรู้ เกี่ยวกับบทลงโทษของนักโทษด้วยอุปกรณ์และวิธิ (อ่าน 61) 21 ม.ค. 63
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 ครูวันวิสาข์ แสนฟ้างาม และครูธารวิมล ใจงาม นำตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมโค (อ่าน 57) 21 ม.ค. 63
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางกา (อ่าน 63) 21 ม.ค. 63
วันที่ 15 ธ.ค.2562 นายสุรเดช จันณะ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ถวายพระพร (อ่าน 65) 21 ม.ค. 63
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผอ.สพป.ตาก เขต.2 และ ผอ.โรงเรียน มาร่วมเป็นประธานการจัด (อ่าน 65) 21 ม.ค. 63
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนแม่สอด สอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.4 - ม.3 (อ่าน 69) 21 ม.ค. 63
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สอด คณะครู ฝ่ายอนุบาล 2และ อนุบาล 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถาน (อ่าน 62) 21 ม.ค. 63
วันที่ 25 พ.ย. 2562 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทา (อ่าน 69) 21 ม.ค. 63