ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2-3 ธ.ค.2560 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนแม่สอด ร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง กับกิจกรรมงานปร (อ่าน 12) 11 ธ.ค. 60
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 นายเชษฐา แก้วทันคำ ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง(แบบครบวงจร ตำบ (อ่าน 8) 11 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค.2560 กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต (อ่าน 8) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค. 2560 นักเรียนระดับชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับโอกาสจากโรงภาพยนตร์EGV สาขาโลตัส แม่ส (อ่าน 10) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 2-3 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ร่วมกิจกรรมงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด ประจำปี 25 (อ่าน 12) 04 ธ.ค. 60
วันที่ 29- 30 พ.ย. 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาล 2 ได้รับโอกาสจากโรงภ (อ่าน 10) 30 พ.ย. 60
วันที่ 28 พ.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ นาง (อ่าน 8) 30 พ.ย. 60
วันที่ 28 พ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในส (อ่าน 6) 30 พ.ย. 60
วันที่ 24 พ.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดแข่งกีฬา เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนในการเข้าร่วมแข่ (อ่าน 10) 27 พ.ย. 60
วันที่ 27 พ.ย.2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรี (อ่าน 11) 27 พ.ย. 60
วันที่ 25 พ.ย. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู และกองลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 7) 27 พ.ย. 60
วันที่ 9 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะครูโรงเร (อ่าน 16) 09 พ.ย. 60
วันที่ 8 พ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยครูวิชาการประจำช่วงชั้น ป 1-2 , ป 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 14) 08 พ.ย. 60
วันที่ 3 พ.ย.2560 นักเรียนและคุณครู ร่วมกันจัดทำกระทงใบตองสวยงามเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการขอขมาพระ (อ่าน 17) 03 พ.ย. 60
วันที่ 26 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการแม่สอด (อ่าน 34) 27 ต.ค. 60
วันที่ 23 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 16) 27 ต.ค. 60
คณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่สอด ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห (อ่าน 18) 16 ต.ค. 60
ทำดี..ถวายนายหลวง รัชกาลที่ 9 คณะครูโรงเรียนแม่สอด และนักเรียนร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพิ (อ่าน 18) 16 ต.ค. 60
วันที่ 12 ต.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูเตรียมผลงานนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์ของ (อ่าน 21) 16 ต.ค. 60
วันที่ 23 -25 ก.ย. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนร (อ่าน 35) 23 ก.ย. 60
วันที่ 20 ก.ย.2560 ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (กิจกรรม (อ่าน 43) 23 ก.ย. 60
วันที่ 18 ก.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแ (อ่าน 28) 23 ก.ย. 60
วันที่ 13-14 ก.ย. 2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีคณะครู ผู้บร (อ่าน 37) 13 ก.ย. 60
วันที่ 11 ก.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนั (อ่าน 43) 11 ก.ย. 60
วันที่ 7 ก.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ร่วมงานมุทิตาจิต วันเกษียณ อายุ ข้าราชการ ของ สพป.ตาก เขต 2 ณ โรง (อ่าน 35) 10 ก.ย. 60
วันที่ 9 ก.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดสอบครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้างวิทย (อ่าน 35) 10 ก.ย. 60
วันที่ 31 ส.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโป (อ่าน 35) 31 ส.ค. 60
วันที่ 8 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอด นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวั (อ่าน 31) 15 ส.ค. 60
วันที่ 10 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนเขตพื้นที่ (อ่าน 49) 15 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค. 2560 ฝ่ายวิชาการระดับชั้น ปฐมวัย โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อ (อ่าน 155) 10 ส.ค. 60
วันที่ 10-11 ส.ค. 2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูสู่ชุม (อ่าน 60) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้ (อ่าน 41) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย เพื่อเรียนรู้จักภาษาไทยมาขึ้น กิจกรรมมีจัด (อ่าน 57) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเรียนรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน (อ่าน 46) 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส (อ่าน 35) 10 ส.ค. 60
วันที่ 5-6 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (อ่าน 39) 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค. 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทำสัญญาซื้อขายอสั (อ่าน 39) 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และตัวตัวแทนน (อ่าน 55) 05 ส.ค. 60
วันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค.2560เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนร (อ่าน 35) 05 ส.ค. 60
วันที่ 3 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป (อ่าน 41) 05 ส.ค. 60