ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 20/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 63204
Page Views 76776
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ก.พ.2560 โรงเรียนแม่สอดรับประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบา (อ่าน 5) 20 ก.พ. 60
วันที่ 14-16 ก.พ.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าอบรมค (อ่าน 17) 14 ก.พ. 60
วันที่ 9 ก.พ.2560 ข้าราชการบำนาญ ตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด โดยมีนา (อ่าน 16) 09 ก.พ. 60
วันที่ 4-5 ก.พ.2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรีย (อ่าน 14) 05 ก.พ. 60
วันที่ 1 ก.พ.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่ (อ่าน 11) 01 ก.พ. 60
วันที่ 31 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยมีคณะสิงห์โต ส (อ่าน 12) 31 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรีย (อ่าน 13) 30 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 โรงเรียนแม่สอดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ค่า (อ่าน 14) 30 ม.ค. 60
วันที่ 27 ม.ค. 2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยคณะครูผู้ฝึกสอนยุวกาชาดทุกระดับช (อ่าน 14) 27 ม.ค. 60
วันที่ 25 ม.ค.2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได (อ่าน 10) 26 ม.ค. 60
วันที่ 25 ม.ค.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมสัญจรคณะกรรมการ การทดสอบทา (อ่าน 12) 25 ม.ค. 60
วันที่ 22 ม.ค.2560 สพป.ตาก เขต 2 ใช้สถานที่ห้องสอบโรงเรียนแม่สอดในการดำเนินการจัดสอบความเป็นเลิศทางด (อ่าน 20) 23 ม.ค. 60
วันที่ 20 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรี (อ่าน 22) 21 ม.ค. 60
วันที่ 20 ม.ค. 2560 นายสุรเดช จันณะ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่าวกิจกรรมสร้างแ (อ่าน 18) 20 ม.ค. 60
วันที่ 18 ม.ค. 08.00 น. นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโ (อ่าน 14) 18 ม.ค. 60
วันที่ 16 มกราคม 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานงานวันครูอำเภอแม่สอด ภาคเช้ามีพิธีทางส (อ่าน 22) 16 ม.ค. 60
วันที่ 13 ม.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้ามีพิธีการตักบาตรอาหารแ (อ่าน 23) 16 ม.ค. 60
วันที่ 1 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ , นายอุทัย ใจกองคำ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอแม่สอด เข้า ม (อ่าน 23) 11 ม.ค. 60
วัน 10 ม.ค. 2560 09.00 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก.2 เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 18) 11 ม.ค. 60
วันที่ 8 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกซ้อม นำวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนแม่สอดเข้าร่ (อ่าน 18) 10 ม.ค. 60
วันที่ 10 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึก (อ่าน 25) 10 ม.ค. 60
วันที่ 9 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ และนายอุทัย ใจกองคำ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนแม่ตาวกลา (อ่าน 17) 09 ม.ค. 60
วันที่ 2 ม.ค.2560 วงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมแสดงในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2559 ณ (อ่าน 19) 05 ม.ค. 60
วันที่ 28 ธ.ค.2559 ตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย (อ่าน 16) 28 ธ.ค. 59
วันที่ 26-27 ธ.ค.2559 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเร (อ่าน 19) 26 ธ.ค. 59
วันที่ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 15.00 น. นายประวัตร์ พันธ์กอง รองสพป.ตากเขต.2 ประธานเปิดงาน และ นายศิลป์ชัย (อ่าน 22) 25 ธ.ค. 59
วันที่ 23 ธ.ค. 2559 นักเรียนตัวแทนและคุณครูโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหุ่นยนต์ Lego เพ (อ่าน 13) 25 ธ.ค. 59
เชิญพบกับการ เปิดตลาดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อ่าน 15) 22 ธ.ค. 59
วันที่ 22 ธ.ค.2559 คณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษโรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New (อ่าน 15) 22 ธ.ค. 59
วันที่ 20 ธ.ค. 2559 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครู และนักเรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด (อ่าน 22) 21 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เปิดตลาดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ "ไนท์บาซ่า" ณ โรงเรียนแม่ (อ่าน 24) 17 ธ.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง (อ่าน 28) 15 ธ.ค. 59
วันที่ 13-15 ธ.ค.2559 คณะผู้บริหาร นำโดยนายวิมล แปงติ๊บ ,นายอุทัย ใจกองคำ นำคณะครูและนักเรียนตัวแ (อ่าน 17) 15 ธ.ค. 59
วันที่ 14 ธ.ค.2559 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโ (อ่าน 18) 15 ธ.ค. 59
วันที่ 14 ธ.ค.2559 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และนายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโร (อ่าน 23) 15 ธ.ค. 59
วันที่ 10 ธ.ค.2559 ครูกาญจนา พันธ์กอง ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนสวดแปลศีลห้า เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ตาม (อ่าน 24) 13 ธ.ค. 59
วันที่ 8 ธ.ค.2559 ตัวแทนนักเรียนการแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ตัวแทนของ สพป.ตาก เขต 2 ที่จ (อ่าน 41) 09 ธ.ค. 59
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และนายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยก (อ่าน 13) 06 ธ.ค. 59
วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 08.30 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ (อ่าน 40) 02 ธ.ค. 59
วันที่ 28 พ.ย.2559 สป.สช.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับ สพป.ตากเขต 2 อบรม (อ่าน 28) 28 พ.ย. 59