นักเรียนเป้นผู้ใฝ่ดี มีปัญญา รักษาสภาพแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่อาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 โรงเรียนแม่สอด รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเช็คมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ติดตามผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน BLENDED LEARN 3 ON ที่โรงเรียนได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทความพร
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
โรงเรียนแม่สอดจะเปิดเรียนเป็นปกติเมื่อไรค่ะ (175/1) 20 ส.ค. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นางกุหลาบ แกมเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน