ปฐมวัย

นางยุพิน สุขมา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุทธพร เสนชุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวนิราพร ปวงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมาริสา ปู่ลมดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2