ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 70751
Page Views 86174
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางจันทภา ยาเป็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:44  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิกูล อิทธเตชสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:43  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ตัวแทนระดับ สพป.ตาก เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:41  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธิตา พรมคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:52  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรฯ
ชื่ออาจารย์ : นางวารี คำปาสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:51  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เชิญชมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา ยิ่งยงเมธี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2559,14:35  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เชิญชมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางยุพา เวทมาหะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2559,14:28  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ครูสุทธพร เสนชุ่มและครูสุกานดา จันณะ ตัวแทนคุณครูผู้สอนปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง) ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,16:42  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ครูสุกานดา จันณะ ตัวแทนคุณครูผู้สอนปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง)
ชื่ออาจารย์ : นางสุกานดา จันณะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,16:40  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด เข้ารับการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพรรณ ออแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,08:54  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..