ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,16:44  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,16:29  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นคณะทำงานการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้ภาษา
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,13:04  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้ารับการอบรมพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอบรมและแนะนำ Coaching สำหรับการขยายผลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยน
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:00  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณวิสา สิงห์คำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:06  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี "ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,09:52  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อมรายการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นายนฤดล เมฆี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,18:06  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางจันทภา ยาเป็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:44  อ่าน 1042 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิกูล อิทธเตชสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:43  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ตัวแทนระดับ สพป.ตาก เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:41  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..