ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนดีเด่น "ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ" การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัดตาก
ชื่ออาจารย์ : นายเมธัส ก๋าแก่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,22:27  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายเมธัส ก๋าแก่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,22:20  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการทำน้ำยาล้างมือ
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนีกร เมืองเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,10:49  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 30 พฤศจิกายน 1 ธันวาตม 2561 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์ก
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,13:45  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล(กลุ่มปฐมวัย)หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทย
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,13:42  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 29 มีนาคม 2561 -2 เมษายน 2561 ได้เข้าอบรมหลักสูตร "Main Course" โครงการ การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยจิตศึกษา PBLและ PLC
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,13:32  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 วิทยากรการอบรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,13:27  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,13:47  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,13:45  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,13:36  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..