ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางจันทภา ยาเป็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:44  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิกูล อิทธเตชสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:43  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ตัวแทนระดับ สพป.ตาก เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,18:41  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธิตา พรมคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:52  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและหลักสูตรฯ
ชื่ออาจารย์ : นางวารี คำปาสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,16:51  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เชิญชมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา ยิ่งยงเมธี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2559,14:35  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ครูสุทธพร เสนชุ่มและครูสุกานดา จันณะ ตัวแทนคุณครูผู้สอนปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง) ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,16:42  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ครูสุกานดา จันณะ ตัวแทนคุณครูผู้สอนปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง)
ชื่ออาจารย์ : นางสุกานดา จันณะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,16:40  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..