ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรการทำน้ำยาล้างมือ
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนีกร เมืองเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,10:49  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 10-11 สิงหาคม 2563 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:56  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 13 เมษายน 2563 ได้ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:53  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 9 เมษายน 2563 ได้สำเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:52  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 21-23 ธันวาคม 2562 เป็นครูผู้สอนนักเรียน"ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:36  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 22 ตุลาคม 2562 ได้ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็น
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:34  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 4-5 ตุลาคม 2562 เป็นครูผู้สอนนักเรียน"ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ" กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:30  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 25 สิงหาคม 2562 ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:27  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 19 กรกฎาคม 2562 ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:25  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 5 พฤษภาคม 2562 ได้สอบผ่านหลักสูตร สุจริตไทยหลักสูตรข้าราชการ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,22:22  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..