ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ชื่อนักเรียน : 1. ด.ญ.ณัฐธิดา วิเศษโวหาร ป.6/1 2.ด.ญ.ปริญญาพร พรมทับ ป.6/1 3. ด.ญ.กรรวี สันตะวัน ป.6/1 4. ด.ญ.อั
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,19:30   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 รายการ เขียนตามคำบอก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญศลิษา ภูยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,13:44   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง PISA ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุรัมภา อุปกาบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,17:15   อ่าน 189 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศลำดับที่1 การแข่งขัน multskill 4 ทักษะ วาดจากภาพและฟัง ช่วงชั้นที่ 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,12:22   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันเดาะฟุตบอล ของการประกวด Robinson Talent Show July 30,2016
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชุติวัต เกษอุดมทรัพย์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2559,17:04   อ่าน 235 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชะเลิศ การแข่งขันเต้นเป็นทีม ของการประกวด Robinson Talent Show July 30,2016
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2559,17:05   อ่าน 208 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : ทีมสวดมนต์หมู่ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนแม่สอด
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,17:15   อ่าน 323 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญทองแดง ระดับที่ 2 การแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ.ซาฟาริเวิลด์ กรุงเทพ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภคพล พิมพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,17:09   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ สวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒธรรมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,16:27   อ่าน 193 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรรวี สันตะวัน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:36   อ่าน 202 ครั้ง