ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภาคคณะสงฆ์
ชื่อนักเรียน : ทีมสวดมนต์หมู่ฯ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแม่สอด
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,21:44   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนนเต็ม 100 จากการสอบ RT Reading Test จากการทดสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปริยาลักษณ์ สีสะแล
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,18:18   อ่าน 427 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิภา สันตะวัน
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,11:15   อ่าน 303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอานาส
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,11:14   อ่าน 312 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุรัมภา อุปกาบ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,11:13   อ่าน 285 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หลวงปู่ศุข ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ฉัตรจักร วรรณสิทธิ์ ด.ช.ภาสวิชญ์ มณีศรี ด.ช.ธีรนันท์ เหรียญทอง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,14:03   อ่าน 418 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุรัมภา อุปกาบ ด.ญ.ศศิภา สันตะวัน ด.ช.อานาส
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,14:00   อ่าน 406 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนตัวอย่างฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชื่อนักเรียน : นางสาวลีน นันต่า
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,17:36   อ่าน 519 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ชื่อนักเรียน : 1. ด.ญ.ณัฐธิดา วิเศษโวหาร ป.6/1 2.ด.ญ.ปริญญาพร พรมทับ ป.6/1 3. ด.ญ.กรรวี สันตะวัน ป.6/1 4. ด.ญ.อั
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,19:30   อ่าน 1235 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 รายการ เขียนตามคำบอก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญศลิษา ภูยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,13:44   อ่าน 514 ครั้ง