ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 70754
Page Views 86177
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอังคณา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:38   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปริญญาพร พรมทับ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:37   อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐธิดา วิเศษโวหาร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:37   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรรวี สันตะวัน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:36   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ สวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒธรรมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,16:27   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญทองแดง ระดับที่ 2 การแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ.ซาฟาริเวิลด์ กรุงเทพ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภคพล พิมพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,17:09   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : ทีมสวดมนต์หมู่ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนแม่สอด
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,17:15   อ่าน 153 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชะเลิศ การแข่งขันเต้นเป็นทีม ของการประกวด Robinson Talent Show July 30,2016
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2559,17:05   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันเดาะฟุตบอล ของการประกวด Robinson Talent Show July 30,2016
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชุติวัต เกษอุดมทรัพย์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2559,17:04   อ่าน 92 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศลำดับที่1 การแข่งขัน multskill 4 ทักษะ วาดจากภาพและฟัง ช่วงชั้นที่ 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,12:22   อ่าน 55 ครั้ง