ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หลวงปู่ศุข ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ฉัตรจักร วรรณสิทธิ์ ด.ช.ภาสวิชญ์ มณีศรี ด.ช.ธีรนันท์ เหรียญทอง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,14:03   อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุรัมภา อุปกาบ ด.ญ.ศศิภา สันตะวัน ด.ช.อานาส
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,14:00   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนตัวอย่างฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชื่อนักเรียน : นางสาวลีน นันต่า
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,17:36   อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ชื่อนักเรียน : 1. ด.ญ.ณัฐธิดา วิเศษโวหาร ป.6/1 2.ด.ญ.ปริญญาพร พรมทับ ป.6/1 3. ด.ญ.กรรวี สันตะวัน ป.6/1 4. ด.ญ.อั
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,19:30   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 รายการ เขียนตามคำบอก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญศลิษา ภูยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,13:44   อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอังคณา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:38   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปริญญาพร พรมทับ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:37   อ่าน 181 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐธิดา วิเศษโวหาร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:37   อ่าน 190 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรรวี สันตะวัน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:36   อ่าน 227 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ สวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒธรรมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,16:27   อ่าน 210 ครั้ง