ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0869270117
อีเมล์ : dkmaesot447@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,13:32  อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วันที่ 29 มีนาคม 2561 -2 เมษายน 2561 ได้เข้าอบรมหลักสูตร "Main Course" โครงการ การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยจิตศึกษา PBLและ PLC
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,13:32   อ่าน 65 ครั้ง